Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als opvolger van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen en ook moeten zij kunnen aantonen dat zij voldoen aan de nieuwe wet. U deelt bepaalde persoonsgegevens met Van Paddenburg Verhuur BV zodat wij u de best mogelijke vorm van de afgesproken dienstverlening kunnen bieden. Deze gegevens vertellen iets over u, of deze gegevens zijn op verschillende manieren in verband te brengen met u als persoon. Wij volgen voor de verwerking van persoonsgegevens de beginselen zoals deze in de AVG zijn opgesteld. Deze beginselen worden bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde gerespecteerd en zijn:


· Rechtmatig, behoorlijk en transparant;

· Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden;

· Niet meer of langer dan noodzakelijk;

· Juist, actueel en vertrouwelijk;


Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt voor specifiek vastgestelde doelen op basis van een rechtmatige grondslag. Deze doelen zijn:


· Klantacceptatie;

· Het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening;

· Om informatie over de dienstverlening te kunnen geven;

· Communicatie in het kader van de dienstverlening.


Van Paddenburg Verhuur BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de afgesproken dienstverlening. Hoe lang dat precies is, is in verschillende wetten vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en de vorm van dienstverlening waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Van Paddenburg Verhuur BV neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen.


Van Paddenburg Verhuur BV

Ronde Hoep West 34
1191 KL Ouderkerk a/d Amstel
020-4965665
06-24724230
info@vanpaddenburgverhuurbv.nl

www.vanpaddenburgverhuur.nl